Menu

Karty lunch lunch bez nerwów

Zamów kartę poprzez nasz formularz lub wypełnij formularz zamówienia i podeślij do nas mailem.

Zobacz też:

Regulamin systemu zakupu
i realizacji Kart Lunch-owych

 • 1. Wydanie Karty Lunch Klientowi nastąpi po uiszczeniu pełnej opłaty – tj. wartości nominalnej Karty Lunch (5,10,20), opłaty manipulacyjnej-kaucji wraz z aktualnie obowiązującym podatkiem VAT. Płatność może być zrealizowana w formie gotówkowej, przelewem lub za pomocą terminalu bankowego.

 • 2. Gruppo Casa Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kart Lunch w ilości i wartości zgodnie ze złożonym zamówieniem i zrealizowaną płatnością.

 • 3. Zamówienie na Karty Lunch można składać na stronie internetowej, e-mailem, osobiście lub telefonicznie.

 • 4. Dostarczenie Kart Lunch do Klienta zajmują się tylko i wyłącznie pracownicy firmy Gruppo Casa Sp. z o.o. Sp. k. w terminie do 2 dni roboczych od momentu zarejestrowania płatności na rachunku bankowym. Karty można odebrać również osobiście w restauracji Casa Ristoranti.

 • 5. Opłata manipulacyjna-kaucja za wydanie Karty Lunch jest opłatą stałą, jednorazową naliczaną dla każdej Karty Lunch i wynosi 20 zł. W przypadku oddania Karty Lunch, opłata manipulacyjna-kaucja podlega zwrotowi. Niewykorzystywana Karta Lunch powinna być zwrócona maksymalnie w terminie do 3 miesięcy od daty upływu terminu ważności ostatniego zamówienia.

 • 6. Dostawa Kart Lunch zostanie zrealizowana na adres wskazany przez Klienta na formularzu zamówienia. Karty Lunch zostaną wydane wyłącznie upoważnionej osobie do od ru, podanej na zamówieniu.

 • 7. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności ze złożonym zamówieniem powinny zostać zgłoszone pisemnie drogą elektroniczną do 48 godzin od momentu otrzymania Karty Lunch, na adres e-mail casa@casaristoranti.pl

 • 8. Gruppo Casa Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za Karty Lunch, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi.

 • 9. Ważność Kart Lunch i bonusy

  • a. Karta Lunch 5, (5 dań lunch-owych) 3 tygodnie od momentu płatności
  • b. Karta Lunch 10, (11 dań lunch-owych) 4 tygodnie od momentu płatności
  • c. Karta Lunch 20, ( 22 dania lunch-owe) 8 tygodni od momentu płatności
 • 10. Karty można realizować w Restauracji Casa Ristoranti w godzinach od 12.00 do 16.00

 • 11. Realizacja Kart Lunch, poza Restauracją Casa Ristoranti, jest możliwa poprzez dostarczanie bezpośrednio do Klienta, na wskazany adres minimum 10 lunch-y. Zamówienie, powinno zostać przesłane e-mailem, dzień wcześniej najpóźniej do godziny 22.00 na adres mail: casa@casaristoranti.pl

 • 12. Wszystkie zamówienia przesyłane e-mailem przez osobę upoważnioną/Klienta będą automatycznie pomniejszały ilość lunch-y do wydania z zakupionej Karty Lunch.

 • 13. Nie wolno samodzielnie nanosić żadnych zmian na Kartach Lunch, w szczególności stemplować ich pieczątką firmową.

 • 14. Gruppo Casa Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że:

  • Karty mogą być użyte tylko i wyłącznie jako forma rozliczenia opłaconych posiłków lunchowych;
  • Karty nie upoważniają do zakupu innych form posiłków ani alkoholu;
  • Karty nie podlegają wymianie na gotówkę;
  • Użytkownikom Kart Lunch nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku spożycia tylko części lunchu
  • po upływie terminu ważności Karty Lunch nie można nimi dokonywać rozliczeń dań lunchowych.
  • W przypadkach losowych np. choroba, termin ważności Karty Lunch na podstawie informacji przesłanej mailem w terminie ważności Karty będą stosownie przedłużony.
 • 15. Klient ma obowiązek zawiadomić pisemnie Gruppo Casa Sp. z o.o. Sp. k. o zmianie danych teleadresowych lub osób upoważnionych do od ru itp. Za ewentualne konsekwencje wynikające z zaniechania takiego powiadomienia Gruppo Casa Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności.